426.000 in de bijstand cbs.pdf       mei 2014

 

 

 Sociale activering in Schiedam 1999 

https://www.verwey-jonker.nl/doc/stedenestafette/Stedenestafette_Schiedam.pdf

FNV Zwartboek Werken vanuit de Bijstand febr /13

Rekenkamercommissie Effectiviteit Reintegratie De Schiedamse Werkmethode maart 2011

Nota schiedams maatwerk in het sociale domein 2012

 

 

 

Rapport over "Stroomopwaarts"  het nog op te richten samenwerkingsbedrijf van de gemeenten

Schiedam... Vlaardingen en Maassluis

https://www.schiedam.nl/BIS/Gemeenteraadsvergaderingen/2013/13_juni_2013/collegebrief_

16apr2013_due_diligence_onderzoek_sociale_werkvoorziening.pdf

citaat pagina 1

Het perspectief – en het rekenmodel dat daaronder ligt – houdt expliciet rekening met een nieuwe manier

van werken op het sociale domein. Dit wordt ingegeven door eigen beleidskeuzes, de invoering van de

Participatiewet, het sociaal akkoord, bezuinigingen op het sociale domein en de schaalgrootte van

100.000+ inwoners die volgens de regering nodig is om de decentralisaties goed uit te voeren. De

nieuwe manier van werken houdt ondermeer rekening met:

Een inschatting van de omvang en de verdiencapaciteit van de participatiedoelgroep, waarbij

rekening wordt gehouden met instroom vanuit de Wajong en geen nieuwe instroom per 2015 in de

sociale werkvoorziening (WSW) met als resultaat een toename van de groep bijstandscliënten.

 

 

citaat uit pagina 7 van het rapport

Het regionale participatiebedrijf — als regionale autoriteit van de deelnemende gemeenten —

stimuleert, ondersteunt, daagt uit en oefent drang uit op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 om te participeren naar hun vermogen, binnen de bestuurlijk aangegeven budgettaire kader.

Nota_Stroomopwaarts_hoofdlijnen_organisatie.pdf (367,7 kB)

https://www.schiedam.nl/BIS/Gemeenteraadsvergaderingen/2013/13_juni_2013/bijlage_due_diligence.pdf

https://www.schiedam.nl/BIS/Gemeenteraadsvergaderingen/2013/13_juni_2013/collegebrief_11apr2013_regionale_samenwerking_sociale_diensten.pdf

https://www.schiedam.nl/BIS/Gemeenteraadsvergaderingen/2013/13_juni_2013/collegebrief_24april2013_plan_van_aanpak_herstel_bedrijfsvoering_BGS.pdf

 

Visienota_participatiewet.pdf (622,3 kB)

Raadsvoorstel_Participatiewet.pdf (61,8 kB)

https://www.grotestedenbeleid.nl/de_steden/

https://kernkaart.nl/schiedam

 

Subsidieregister 2013  Gemeente Schiedam  

 

 

 

Kamerbrief overzicht afspraken over de WWB en de Participatiewet

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer met een overzicht van de afspraken over de bijstandswet en de Participatiewet die zij heeft gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP en de coalitie.

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/03/kamerbrief-met-overzicht-van-afspraken-over-de-wwb-en-de-participatiewet.html