Sprookjes

 

 

Nadat vorig jaar bij de Tweede Kamer verkiezingen de S.P. (socialistische partij) de grootste is geworden (29 zetels),

 is er samen met PvdA (21 zetels) en D’66 (18 zetels) en Groen Links (12 zetels ) , het eerste kabinet Marijnissen gevormd.

Nu de Eerste Kamer verdwenen is, deze is vorig jaar gelijk met een grondwetswijziging opgeheven ,

was de nieuwe regering eindelijk in staat het roer ferm om te gooien.

De werkloosheid is fundamenteel aangepakt en bestaat sinds 1 jaar niet meer. Er zijn nu ruim 10 miljoen banen en ieder die wil mag maximaal 25 uur per week werken. Het recht op inkomen uit arbeid is ingevoerd en vanaf 18 jaar heeft iedereen recht op een baan en dus op een redelijk bestaan.

De Bijstandswet is afgeschaft omdat deze niet meer nodig is.
Aangezien het hier voor 95 % ging om gescheiden mensen die voor hun kinderen wilden zorgen
en omdat de regering van mening is dat dit eigenlijk
gewoon werk is, krijgt deze groep het minimumloon.

Alle schoolverlaters
krijgen een baan aangeboden en ook huis- vrouwen hebben recht op een baan als zij dat willen.
Het minimumloon geldt voor een baan van 15 uur en wie meer wil werkenmag dat tot maximaal 25 uur per week.

De continue economie is ingevoerd
en 7 dagen per week, 24 uur per dag, kan worden gewerkt als daar behoefte aan is. Ook is bij het aantreden van het nieuwe kabinet verplicht pensioen op 50 jarige leeftijd ingevoerd.
De vijftigjarigen krijgen allemaal individueel het minimumloon en toegelaten wordt dat als men dat wil nog maximaal 10 uur per week mag worden bijverdiend.

Er is een maximum inkomen ingevoerd en het erfrecht is op de helling. Alle bezit boven 100.000 euro’s vervalt bij overlijden aan de gemeenschap. Deze maatregel heeft even korte paniek veroorzaakt bij de 100.000 miljonairs die ons land telt. Enkele duizenden zijn naar Taiwan gevlucht.
Hieronder de in de jaren tachtig bekende familie Lubbers.

Men vond het niet langer rechtvaardig dat dezelfde groep families al honderden jaren achtereen fabelachtig rijk waren en dat deze rijkdom ook invloed had op het regeringsbeleid.
Verder had deze rijkdom niets te maken met de werkelijke inzet van deze groep.

De rest van de miljonairs heeft de redelijkheid van de
wijzigingen ingezien en heeft besloten gewoon hun geld op te maken, want dit mag natuurlijk ook.

Nu zo’n 15 jaar ervaring is opgedaan met de euro’s ( de nieuwe munt die in 2000 is ingevoerd) heeft de regering eindelijk de stap gezet te komen tot

internationale rechtvaardigheid in de economische verhoudingen

en heeft men dus besloten spoedig over te gaan tot de invoering van deI.C.U.
(international currency unit)
Men denkt hiermede ook de economische vluchtelingen stroom te kunnen stoppen, namelijk met dezelfde munt overal op aarde kan een einde worden gemaakt aan economische onrechtvaardigheid en dus uitbuiting van mensen in Derde wereld lande met als gevolg kinderarbeid en kinderprostitutie en dergelijke.

Nu China en ook de U.S.A. zijn uiteengevallen in tientallen zefstandige landen, bij de voormalige Sovjetunie was dit al in de vorige eeuw ( 1995) gebeurd, en er dus geen super machten meer bestaan, werkt men nu met een kleine 400 regeringen samen om de invoering van deze gezamelijke munt voor elkaar te krijgen.

Alle landen zijn demokratische volksrepublieken en overal geldt de verklaring van de rechten van de mens die ook nog uit de vorige eeuw stamt ( 1948)

In Nederland is deze omwenteling toch weer anders gegaan
dan bijvoorbeeld de Franse Revolutie, hier werd namelijk de koning onthoofd, bij ons echter had de huidige president
dhr. drs.W.A. von Amsberg
tijdig ingezien dat de funktie van staatshoofd zonder demokratische legitimatie ( verkiezingen dus) ,niet langer houdbaar of zelfs wenselijk was.

Na 150 jaar monarchie,zonder deze vorm ooit aan welke
stemming dan ook te onderwerpen, wilde hij zelf meedoen aan de

verkiezingen voor staatshoofd
en is met grote meerderheid voor 10 jaar gekozen

 

1997

 

website redactie