Uitkering stopgezet

bron

https://delangemars.nl/?page_id=2068

 

 

Bijstandsuitkering stopgezet zonder reden

Door: mr. M.L.M. Klinkhamer

rechtVorige week kregen we een telefoontje van mevrouw de Bruijn . Ze was behoorlijk in paniek want haar bijstandsuitkering was niet uitbetaald. De betaaldatum toch al een week was verstreken. De huur moest worden betaald en haar kinderen hadden nauwelijks te eten. Telefoontjes naar de Sociale Dienst boden geen soelaas. Haar geduld en beltegoed ging op aan de wachtstand waarin ze elke keer werd ingezet. Na vele pogingen en moe van het wachten kreeg ze uiteindelijk van een medewerker te horen dat haar uitkering geblokkeerd was. De reden daarvan was ook voor de medewerker niet duidelijk. Ondanks aandringen van de mevrouw de Bruijn om dit verder uit te zoeken werd het gesprek beëindigd met de mededeling dat ze maar moest wachten totdat ze hierover een besluit zou ontvangen. Mevrouw de Bruijn liep helemaal vast en dacht dat ze verder ook niets kon doen want er was geen besluit genomen en dat ze dan maar moest wachten. U kunt begrijpen dat zij behoorlijk in de stress raakte. Mevrouw de Bruijn vond gelukkig de weg naar ons kantoor.

In eerste instantie kwamen wij met telefoneren naar de Sociale Dienst ook niet verder zodat we genoodzaakt werden het middel van een bezwaarschrift in combinatie met een kort geding in te zetten.

Dit moet altijd samen worden ingediend. Het bezwaarschrift gaat naar de gemeente, het verzoek voor een kort geding naar de rechtbank. Een kort geding in het bestuursrecht heet een voorlopige voorziening en is bedoeld indien er sprake is van een spoedeisend belang. In het geval van mevrouw de Bruijn kon
daar geen twijfel over bestaan. Bovendien kan men wel degelijk iets doen tegen het niet uitbetalen van de uitkering.
De meeste mensen weten namelijk niet dat ook het niet op tijd of onjuist of te laag uitbetalen van de uitkering een besluit is waartegen men bezwaar kan maken. Na het indienen het verzoek bij de rechtbank wordt in de meeste gevallen binnen twee weken een zitting bij de rechtbank ingepland.

De gemeente wordt daarmee gedwongen snel naar de zaak te kijken terwijl de procedure van een bezwaarschrift maanden kan duren.

Binnen een week kregen we een fax van de gemeente: Er was een fout gemaakt en de uitkering werd hersteld. De zitting hoefde niet meer door te gaan en mevrouw de Bruijn was erg opgelucht.

Uiteindelijke bleek uit de rapportage een overijverige ambtenaar de uitkering in de stop te hebben gezet omdat er blijkbaar sprake zou zijn van inkomsten en dit wilde onderzoeken. Later bleek dat mevrouw de Bruijn taartjes bakte als hobby en een klein bedrag van € 100,00 had opgegeven op haar inkomstenformulier. Echter dat maakte de blokkering nog steeds onterecht want men mag de uitkering om die reden niet zomaar niet uitbetalen.

Tip: wordt uw uitkering niet op tijd gestort, niet uitbetaald of zonder reden geblokkeerd, of wordt er ineens teveel ingehouden neem dan contact met ons op en wacht niet te lang met het maken van bezwaar. U kunt wel degelijk iets doen als er zaken niet kloppen. Wel is het zo dat het moet gaan om een verandering in uw uitkeringsrecht.

LEGAL2PEOPLE: Gratis advies voor mensen in de bijstand
Tel: 070 – 891 54 44
Legal2People@aol.nl
www.legal2people.nl

13 Responses to Bijstandsuitkering stopgezet zonder reden

 1. Nederlanders hebben meer plichten dan asielzoekers rechten. Een asielzoeker heeft het beter dan iemand met een bijstandsuitkering. Heeft geen verplichting om werk te verrichten en krijgt op tijd zijn/haar recht op een uitkering van €42,56 per week voor eten + €12,95 per week voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Ik zeg niets over een asielzoeker, ik vergelijk alleen maar. Jammer dat dit zo moet, de Nederlander wordt als een paria behandeld, een bijstandstrekker is een nietsnut en moet door dit kabinet aan het werk getrapt worden aldus Jetta Klijnsma die dat met andere woorden dit bedoeld.

 2. sandra loos

  Ik ken het heb het 3 x gehad zonder dat ze het laten weten. En nu zit ik diep in de shit door gemeente en de belasting vanwege huursubsidie dus weet er alles van.

 3. Het blijft verbazingwekkend hoe mensen over anderen kunnen en willen oordelen zonder de exacte feiten te weten. Het feit dat sommige mensen denken dat er bepaalde individuen zijn die voor hun plezier in de “bijstand” zitten. Nu zal dat best voorkomen maar normale mensen zitten niet voor de lol in de bijstand om vervolgens ruim onder het sociaal minimum te moeten rondkomen. Bepaalde mensen schijnen niet te beseffen dat de meeste mensen in de bijstand daar terecht zijn gekomen door een simpele speling van het lot. De reden hiervoor is eigenlijk minder belangrijk dan er weer uit komen. Alleen dat is tegenwoordig ver van makkelijk. Dat uitkeringen worden gekort of stopgezet komt helaas maar al te vaak voor. Veel slachtoffers weten dan vaak ook niet wat ze moeten doen. Dit terwijl zoiets vaak onterecht gebeurt en nog vaker onwettig is. Via Uitkering Gestopt is een dergelijke onterechte beslissing om mijn uitkering te korten ongedaan gemaakt. Ik ben er zeker van dat zij andere mensen net zo goed kunnen helpen. (www.uitkering-gestop.nl)

 4. Mensen die bijstanduitkering ontvangen zijn geen fraudeurs. Maar slachtoffers van dit gekke systeem.

 5. Voor sommige gemeenteambtenaren zijn bijstanduitkering en fraude synonymen geworden.

 6. Awaiting spam checkSubmitted on 2013/07/22 at 17:51

  Door de sociale dienst Enschede word ik als bijstandsgerechtigde /bijstands moeder geintimideerd. Door de gevolgen van een onderzoek is mijn uitkering ten onrechte stopgezet. Ik word beschuldigd door de sociale recherche dat ik samenwoon. Nu wil de gemeente alles terugvorderen over 5 maanden met 100% boete, alles op geteld ongeveer 7500€ fraude schuld.
  Mijn hele dossier bestaat uit onjuistheden, verdraaide antwoorden en verklaringen. Zo duidelijk, dat er beschuldigingen geuit worden, die slecht of zelfs helemaal NIET gemotiveerd zijn.
  Het is van de zotte dat een ‘werkconsulent’ even op basis van ‘een anonieme tip(geefster)’ mij meent te beoordelen als fraudeur. Dat betekent dat beweerd wordt dat ik mijn inlichtingenplicht niet ben nagekomen. Ik zou niet de info hebben gegeven die ze willen,die zij allang, denken te weten en in hun bezit te hebben. Zij dreigen met hun meest favoriete bezigheid, het opschorten cq. stopzetten van de uitkering. Er moet wel op een eerlijke manier onderzoek gedaan worden en met de juiste middelen. Niet op basis van vermoedens mogen ze mij zomaar beschuldigen.
  Het huisbezoek, voor de deur posten, waarnemingen/observaties, de anonieme tip(gever). Ik ben al verdachte omdat ik een uitkering heb.
  Er zijn mij suggestieve vragen gesteld, waaruit ik op kon maken wat de eindconclusie zou zijn. Er was geen enkele ruimte voor nuancering van mijn antwoorden. Het eerste gesprek leek wel een kruisverhoor van anderhalf uur, waarin de beerput van mijn leven zonder enig gevoel van mededogen werd opengetrokken, waarna ik huilend naar huis fietste. Ik kreeg het verslag van het 1ste gesprek niet onder ogen. Het na/inlezen en kritiek of verbeteringen kon ik hebben, mocht het wel even zien en dan tekenen. Ik ben beschreven als een crimineel, Een dadertype. Ik ben niet impulsief. Ik ben juist een twijfelaar en een treuzelaar die lang wikt en weegt, en met andere woorden: niemand luistert naar mij en men doet maar met mij! Alsof ik helemaal geen mens ben. Ik ben kapot gemaakt. Ik word afgemaakt door de overheid. En rechten schijn ik niet te hebben alleen hun mening telt.
  De medewerker sprak mij aan op mijn non-verbale gedrag, tijdens het 1ste gesprek. Ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren op zijn ondervragingen, kwaad worden of juist niet?

  Ik heb een advocaat voor een indienen van bezwaar en aanvraag van een voorlopige voorziening.
  Dit heeft nu er toe geleid dat mijn
  bijstandsuitkering is beeindigd en ik nugeen inkomen heb.
  Ik voel me onheus behandeld, afgescheept en onbegrepen.
  Met mijn persoonlijke omstandigheden wordt geen rekening gehouden. Er zijn zeker bijzondere omstandigheden,
  Nu na 3 maanden kan ik geen vaste lasten betalen en voor verschillende schulden komen er al deurwaarders. Er zijnachterstanden in mijn vaste lasten en dan heb ik het nog niet over de incassokosten, kosten van deurwaardersexploten, enz.en er dreigt er voor mij en mijn 2 jonge kinderen ontruiming van de woning en afsluiting van energie.
  Ik moet een beroep gaan doen op de voedselbank. Het komt op vrienden aan, die mij een beetje levensonderhoud aanbieden. Maar dat biedt nog geen oplossing voor de achterstanden. Ik probeer in deze periode zo veel mogelijk betalingen te doen van mijn toeslagen en leningkjes.
  Allemaal doordat ze mij ten onrecht geen bijstand hebben uitgekeerd.
  Ik vrees voor de verzorging van mijn 2 kinderen.Ik moet op zoek naar hulpverleningsinstellingen. Want ik zie zelf geen uit weg meer. Ik heb het moeilijk met de gedachten dat ik met mijn kinderen dakloos word, want betalingen zijn (voorlopig) niet mogelijk.
  Heb opnieuw bijstand aangevraagd. 12 weken is het in behandeling geweest. Met afwijzing bijstand levensonderhoud.
  Ik moet nu dan een 2de keer de aanvraag doen, om bijstand te krijgen.
  Ik ben ten einde raad,

  Natasja

 7. Antoine Berben

  Misschien had een e-mail aan de commissaris der koning in de betreffende provincie ook heel veel meer kunnen bewerkstelligen. De commissaris heeft de wettelijke bevoegdheid om in noodgevallen buiten de gemeente om alsnog een voorziening treffen (lees: uitkering verstrekken). Op elke website van de provincie is hierover wel informatie te vinden, en eerlijk gezegd denk ik dat dit ook de koninklijke weg zou zijn geweest in plaats van direct al heel veel kosten te gaan maken middels het aanspannen van een kort geding.

 8. Henk Faasen

  Als ik sommige reactie doorlees, niet specifiek doelend op dit onderwerp, wat prima is, wordt ik treurig en loopt mijn hart over van mededogen. Ik zie mensen reageren op een wijze waarin men zegt, werken is heilig en dan alleen verdien je luxe, een optimaal levensonderhoud en een volwaardig eigen leven. Als ik daar de beschikbare 97000 vacatures naast leg is het voorliggende dus maar voor weinigen weggelegd, heden ten dage. Een select groepje mazzelaars, wie vooral gezond moeten zijn, dat financieel en fysiek en niet te oud daar aanspraak op kunnen en mogen maken. De rest mag schijnbaar handdoekjes en doosjes gaan vouwen wat als heilig werk wordt geprofileerd maar niet voorziet in overige waarden waar een aantal reacties van getuigen, waarvan men zegt alleen recht op te hebben. Zo ook alleen bereikbaar is als je werkt, maar men vergeet te melden dat je daar wel een goedbetalende werkgever voor nodig hebt, wie volgens de wet uitbetaald. Bij wie dus maar 97000 ( leven ) aanbiedingen aanwezig zijn wat mogelijk inhoud geeft aan een optimaal levensonderhoud. een eigen leven en wat luxe. De rest dus maar heilig werk moet verrichten voor hen die mazzelaars zijn, wie werk behouden of gezond genoeg, niet te oud zijn om aanspraak te kunnen maken op het zeer beperkte aanbod wat alleen zo mogelijk optimaal en een menswaardig leven mogelijk maakt.

  Dat velen dan zeggen “werken kreng” zo niet eigen schuld dikke bult idioot is. Voor wie moeten deze mensen werken voor zichzelf ( zoals de nog werkenden ( wel mogen ) doen ) of voor hen die werk hebben, wie niet meer dan een lot uit de loterij genieten. Zo hebben we dus de staatsloterij en de werkloterij. met een win kans van +/- 1 op de 13 of nog veel slechter., met nog bijkomende voorwaarden, je wel geld moet hebben en/of gezond moet zijn en niet te oud. Het dus niet alleen de voorwaarde “werken kreng ” omhelst maar er meer nodig is om ordelijk betaald werk te verkrijgen, werk gegund te worden.

  Wat willen die groot schreeuwers nu, de automatisering ( vooruitgang ) stop zetten om slechts een gevoel te krijgen dat medemensen iets terug doen voor hun minimale bijdrage, wat men doorgaans geeneens opmerkt. ( eigen ervaring ) Moet er straks een borduursel op het handdoekje komen wat de naam draagt van de werkende waar men dwangarbeid voor verricht zonder aanspraak te kunnen maken op een gelijkwaardig eigen leven t.o.v. de werkende klasse. Wat ook zal uitnodigen om bijstandsgerechtigden te laten borduren om het gevoel van valse macht en gedwongen verering kracht bij te zetten. Wat mij dan bekend voorkomt.

  Welke inhoudelijk dienstbaarheid aan medemensen ontstaat überhaupt uit handdoekjes en doosjes vouwen, snoep in zakjes doen en vervolgens in een doosje. Toch niet meer dan een gevoel, waar niemand baat bij heeft. Wat gaan we doen de vooruitgang in de kelder deponeren, om een vals gevoel vervolgens te waarborgen en menselijk te doen laten lijken.

  Zijn wij niet de weg kwijt en welke rol speelt ons recht daarin, ook verdwaalt?

 9. hm, recht hier en recht daar, de praktijk leert echter dat velen door de stress, het mentale en fysieke kapot gaan ( metaal geweld )daar geeneens meer aan toe komen. Inderdaad de gemeente voorziet in het voorliggend in mijn ervaren op zeer bewuste wijze. Daarbij als je zonder de eerste levensbehoefte komt te zitten, geld, dus eten al niet meer, is telefoon en internet ook niet zomaar een vanzelfsprekendheid dat nog te bezitten. Mensen hebben vaak de kracht geeneens meer om te gaan procederen en zomaar een advocaat verkrijgen als steun en toeverlaat is volgens mijn eigen ervaren ook niet zo vanzelfsprekend als het zich voor laat komen. Daar spreekt het ronde muntje ook zijn woordje in mee en is pro deo te vaak te min.

  Wat ik weet is dat ieder mens een(1) recht heeft en dat ontstaat met zijn of haar eerste diepe ademhaling en dat is een ieders geboorterecht, wat tevens het recht is te mogen leven. Wil ik niet zeggen te moeten leven, daar anders ieders zijn eigen vormgeving van weinig nut is. Mensen zijn in deze een aanvulling op het leven, maar tevens een invulling van het leven. Een invulling wat verantwoordelijkheden met zich meebrengt wat niet is te vatten in recht, wet en regelgeving. Het gewoon een wet is wie je bent en nooit anders zal zijn; we vullen elkaar aan om die wet invulling te geven wat alleen ten goede komt van elkaar en het leven om ons heen. Als dat niet zo is dan was menig persoon wel op mars neergepoot om daar alleen voor zichzelf te leven. Wat mij dan voor de volle 100% een zinloos leven lijkt, nee is.

  het bovenstaande lijkt een Utopie te zijn, maar het is meer een waarheid die in de prullenbak is gegooid van de illusie waar onze rechten zich afspelen. Wat blijkbaar geen recht blijkt te zijn als zijnde fundamenteel maar waar je voor moet gaan knokken om het verkrijgen als het al te laat is. Wat mij verteld dat die bestuurders en ambtenaren gewoon de wet niet naleven, wat ik al jaren ervaar. Zij degenen zijn die de wet in de prullenbak donderen voor eigen belang en de gedupeerde het daarna er weer uit moet zien te vissen onder een stressvolle omgeving voortkomend uit hen de houders en uitvoerder van de wet. Dat is geen recht dat is een loterij wat je lot op voorhand bepaald, waarvan je vervolgens mag hopen dat het toch nog een lot wordt waardoor je waardevol kan en mag leven. Het laatste mijn inziens, gezien ons geboorte recht boven alles staat, maar waar weinigen in voorzien. Nee dat moet je letterlijk uit de prullenbak halen omdat bestuurders en ambtenaren het al weggegooid hebben bij hun toezegging van je sofinummer.

 10. Steeds vaker wordt geschermd met het woord fraude door consulenten.
  recentelijk een doelmatigheidsonderzoek gehad. De medewerkers beschuldigde mij ijskoud van fraude want ik had 5 euro in de staatsloterij gewonnen. Dat dit tgv een inleg was geweest van 30 euro daar werd niet naar gekeken. Het moet worden opgegeven want het zijn inkomsten. Evenals giften voor verjaardagen, of zelfs goederen van de voedselbank.

  dus ben blij dat ik nu beter geïnformeerd kan worden door bovenstaand initiatief.

  Het zou prettig zijn de desbetreffende ambtenaar voor laster te laten opgaan of zou dit onder het PIKMEER arrest vallen ?

  • Snug 110: Wat u wilt is niet mogelijk.
   Het had u ook duidelijk kunnen zijn dat inkomsten hoe klein ook moeten worden opgegeven. Niet meer en niet minder en daar gaat het om zodat er een beeld kan ontstaan van uw inkomensplaatje. Een gelooft u mij die 5 euro staatsloterijwinst was nooit verrekend geworden. Beter teveel op het formulier opgeven dan te weinig.
   Ik kan dan ook echt niet met u meevoelen.

   • Ik doe als bijstandsgerechtigde al meer dan 3 jaar vrijwilligerswerk bij een landelijke keten van restaurants voor minderbedeelden en eenzame wijkbewoners , namelijk ,,Resto van Harte ”
    Ik werk daar twee dagen van 8 uur in de week en mag daar als tegenprestatie dan ook gratis mee eten , wat mij anders €3,00 per maaltijd zou kosten , dus als ik het goed begrijp heb ik een extra inkomen van omgerekend € 26,00 in de maand door die maaltijden , moet ik die dan ook als inkomen opgeven bij de bijstand ??????

 11. Het is echt jammer en eigenlijk te betreuren dat nog steeds mensen niet beseffen dat ze ,,RECHT,, hebben. ,,RECHT,, heb je maar gebruik het dan ook. De gemeente,s staan erom bekend dat ze het de mensen zo moeilijk maken en zelfs dwars zitten zoveel ze kunnen. Geen reden om dat maar te ,,slikken,,……..dat verdiend immers niemand. Misschien een tip voor velen……..zoek via de pc maar eens op wat je rechten zijn, doe er iets mee als het nodig mocht zijn. Mijn ervaring is dat het wel degelijk baat heeft. Wil je er liever,,iemand,, bij die je ondersteunt mocht het nodig zijn, geen probleem, ook dat kan. Ik geef jullie er graag meer informatie over.

Protesteer