Weigeren/in beroep

 

Weigeren/ In beroep gaan

voormalige-dwangarbeider-achmed-boekt-volledige-overwinning

 

 

Eerder wist dwangarbeider Achmed in samenwerking met Doorbraak te bereiken dat hij geen dwangarbeid meer hoefde te verrichten en dat de korting op zijn uitkering werd teruggebracht van honderd naar tien procent. Nu heeft hij een volledige overwinning geboekt doordat de gemeente Leiden zich gedwongen ziet om hem ook nog die tien procent terug te geven: 118 euro. Strijd tegen dwangarbeid blijkt dus te lonen, letterlijk ook!

Na vijfentwintig jaar een eigen bedrijf te hebben gehad, moesten Achmed en zijn vrouw Marianne een bijstandsuitkering aanvragen. Ze kregen reïntegratie-ambtenaar Angelique van Delft toegewezen, die een waar schrikbewind uitoefende en Achmed onder druk zette om langer dan de verplichte zes weken te dwangarbeiden. Achmed raakte daar zo van over zijn toeren dat hij Doorbraak om ondersteuning vroeg. Een Doorbraak-activist vergezelde hem als getuige bij een gesprek met Van Delft en maakte daar een indringend verslag van. Doorbraak bracht Achmed in contact met SP-raadslid Louk Rademaker en schakelde advocaat Marc van Hoof in, die veel bijstandsgerechtigden bijstaat. Achmeds zaak groeide uit tot een schoolvoorbeeld van de rechteloosheid en vernederingen waaraan dwangarbeiders blootstaan. Zijn protest daartegen bleek veel bijstandsgerechtigden te inspireren. Mede vanwege deze zaak moest wethouder Jan-Jaap de Haan toegeven dat werklozen regelmatig langer dan de verplichte zes weken aan de dwangarbeid werden gehouden. Hij beloofde zich voortaan aan zijn eigen afspraken te zullen houden. Dat betekende meteen ook een verbetering voor alle Leidse dwangarbeiders.

Heftruckchauffeur

Achmed hoefde dus niet langer verplicht onbetaald te werken en de korting werd teruggebracht naar tien procent. Uiteraard maakte Achmed ook tegen die korting bezwaar. Tijdens een zitting van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie in november voerde hij aan dat hij zich door Van Delft vaak als een kind behandeld voelde. In haar verslag maakt de commissie duidelijk dat het gedrag van Achmed tijdens het geruchtmakende gesprek met Van Delft niet “belemmerend” is geweest. Het repressieve gedrag van Van Delft was dus ook volgens de commissie niet te rechtvaardigen. En de korting die ze uitdeelde, deugt daarom ook volgens de commissie niet. Het college van B&W neemt het advies van de commissie over. De maatregel komt te vervallen en de gemeente moet ook nog een proceskostenvergoeding betalen. Het bedrag van 118 euro heeft Achmed inmiddels op zijn bankrekening gestort gekregen.

Sinds een half jaar heeft Achmed een andere reïntegratie-ambtenaar, over wie hij wel tevreden is. Hij heeft inmiddels een diploma heftruckchauffeur behaald. En hij begint binnenkort met een taalcursus. “Ik voel dat ik nu wel met respect word behandeld. Mijn nieuwe ambtenaar helpt me op weg, in plaats van me te intimideren. Zo kan het dus ook.” De strijd van Achmed laat zien dat dwangarbeiders zich niet bang moeten laten maken en niet over zich heen moeten laten lopen. Want alleen door op te staan en in actie te komen kunnen ze rechten en respect afdwingen.

Achmed en Marianne zijn schuilnamen.

Harry Westerink

 

bron

https://www.doorbraak.eu/voormalige-dwangarbeider-achmed-boekt-volledige-overwinning/

 

 

 

Weigeren/ In beroep gaan

 

 

 

Arnhemse schoffelaar krijgt gelijk van rechtbank

Posted by admin on

 

 

January 8, 2014

in Algemeen | 32 Views | Leave a response

 

ARNHEM – De gemeente Arnhem had een 44-jarige bijstandsgerechtigde niet mogen dwingen tot schoffelen. Toen de man weigerde, had de gemeente hem niet mogen korten op zijn uitkering. Dit heeft de Arnhemse rechtbank bepaald.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor mensen die in de bijstand komen. De wet stelt dat zij een passend reïntegratietraject aangeboden moeten krijgen, maar 80 procent van de gemeenten laat hen alleen eenvoudig werk doen als schoffelen of inpakken. Work First heet deze aanpak.

De Arnhemse rechtbank heeft nu bepaald dat de 44-jarige Arnhemmer terecht heeft geweigerd. Hij had werkervaring in de horeca en het uittvaartwezen en zag niet in dat schoffelen zou bijdragen aan zijn reïntegratie op de arbeidsmarkt. De man had maatwerk aangeboden moeten krijgen, zegt de rechtbank.

Bijstandsgerechtigden in andere gemeenten kunnen nu,

met deze uitspraak in de hand, eveneens maatwerk eisen.

 

https://freedombytes.info/2014/?p=197 (bron)

 

 

Weigeren/ In beroep gaan

Korting op uitkering geschrapt

 

Vanochtend om half acht verzamelden zich zo’n vijftien actievoerders bij het Dwangarbeiderscentrum “Praktijkcentrum Zuidoost” aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam. Het ging om actievoerders van het comité Dwangarbeid Nee, waar ook Doorbraak aan mee doet, die zo hun solidariteit toonden met een daar tewerkgestelde vrouw. Ze werkte eerder mee aan het tot stand komen van de geruchtmakende artikelen in de Volkskrant van 24 december over de wantoestanden in het centrum.

Vanaf dat moment echter werd ze door de werkmeester geïntimideerd en zelfs getreiterd. Afgelopen week liep het de spuigaten uit. De werkmeester kwam naar haar toe, zette vijf dozen met schoenen voor haar neer en zei bits: “Poetsen jij”.

Het getreiter nu echt beu, weigerde ze dat. Daarop kon ze vertrekken met de mededeling: “Maandagochtend heb jij een stevig gesprek met de klantmanager.”

Het was duidelijk dat hier sprake is van intimidatie, en dat was voor het comité Dwangarbeid Nee reden om op een luidruchtige manier onze afschuw te laten merken. En met succes. De boete die de vrouw boven het hoofd hing, werd ingetrokken. Misschien ook omdat een van de actievoerders met haar meeging naar het gesprek met haar klantmanager. Die riep er op haar beurt directeur Yoeri van der Lugt bij. Dat laatste geeft ons behaalde succes extra allure.

Comité Dwangarbeid Nee

 

bron

https://www.doorbraak.eu/korting-op-uitkering-geschrapt-na-actie-van-comite-dwangarbeid-nee/

 

andere jurisprudentie

https://www.klientenraad.com/Nieuws/gerechtelijke-uitspraak-niet-alle-werk-is-passend-werk.html

 

 

Op 19 maart heeft  de Haagse rechtbank bepaald dat bijstandsgerechtigde Paula terecht heeft geweigerd om in het kader van haar reïntegratie een “module werknemersvaardigheden” te volgen. De gemeente Den Haag mocht haar niet korten op haar uitkering, omdat haar reïntegratietraject louter was gebaseerd op algemeenheden en ze bovendien voldoende werkervaring had. De rechter lijkt daarmee paal en perk te stellen aan het zinloos rondpompen van werklozen in de reïntegratie-industrie. Een belangwekkende uitspraak die vraagtekens zet bij het aan werklozen standaard opleggen van vernederende lesjes “op tijd komen” en “arbeidsritme opdoen”.

bron

https://www.doorbraak.eu/rechter-verwerpt-standaardlesjes-op-tijd-komen-voor-werklozen/#more-19935